Airco service Mercedes klassieker of oldtimer

Retrofitten van r12 naar 134a is noodzakelijk bij klassiekers en oldtimers

Oldtimer Airco Service Retrofitten

Is uw Mercedes klassieker of oldtimer in onze Mercedes garage voor onderhoudswerkzaamheden, vergeet dan niet om op tijd ook opdracht te geven de airco een service beurt te geven . Door geen of slecht onderhoud kan het airco systeem beschadigd raken met dure reparaties tot gevolg, of kan in het beste geval de werking van de airco verminderen.

Retrofitten: het noodzakelijk aanpassen op milieuvriendelijker airco gas

Als u gebruik wilt blijven maken van de airco in uw klassieker of oldtimer is retrofitten (= systeem aanpassen) van R12 naar R134a als koelmiddel noodzakelijk. Om de eenvoudige reden dat R12 (ook bekend als Freon) niet meer wordt geproduceerd vanwege de schadelijke effecten op het milieu. R134a is een milieuvriendelijker koelmiddel dat wordt gebruikt in moderne airconditioning systemen.

F-gassen gecertificeerd

Het retrofitten van een oldtimer airco systeem van R12 naar R134a vereist deskundige kennis en ervaring, daarom is het raadzaam om een gekwalificeerde airco-technicus te raadplegen die behalve F-gassen gecertificeerd is ook de nodige ervaring heeft met het retrofitten van oldtimers. Mercedes Klassieker Specialist Stolk Balkbrug beschikt over deze capaciteiten.

Hoe verloopt een dergelijk aanpassing van de airco

Om te beginnen moet het bestaande oude R12 koelmiddel volledig uit het systeem worden verwijderd. Om een oud koelmiddel veilig af te voeren is speciale apparatuur nodig.  Aangezien R12 en R134a verschillende eigenschappen hebben, moeten sommige componenten van het airco systeem worden vervangen om compatibiliteit met R134a te garanderen. Denk aan onder andere de compressor, de filterdroger en de afdichtingen. Het is belangrijk om kwalitatief hoogwaardige en geschikte onderdelen te gebruiken die specifiek zijn ontworpen voor het retrofitten naar R134a. De ervaring in de praktijk leert dat oude slangen meestal wel hergebruikt kunnen worden.

Belangrijk is dat ook de expansieklep of hoekventiel, die verantwoordelijk is voor het reguleren van de koelmiddelstroom, wordt vervangen door een model dat geschikt is voor R134a. Dit is noodzakelijk omdat de drukeigenschappen van R134a anders zijn dan die van R12. Vaak is dit veel werk, omdat hiervoor bij Mercedes-Benz klassiekers vaak een gedeelte of zelfs het hele dashboard moet worden uitgebouwd.

Het spoelen van de airco

Bij het retrofitten wordt een systeem vaak niet gespoeld om kosten te besparen. Hoewel dit in de praktijk vaak goed gaat, moet er rekening mee worden gehouden dat hierdoor elke vorm van garantie vervalt. Wij adviseren dan ook altijd om het airco systeem te spoelen. De verdamper, slangen en condensor zijn intern vervuild door oude olie en andere vuilresten. Advies van onze toeleveranciers is om het airco systeem alleen te spoelen met R134a gas en niet met vreemde reinigers of zogenaamde spoel oliesoorten. In de praktijk wordt het spoelen vaak overgeslagen omdat dit veel werk in beslag neemt en dus hogere kosten met zich mee brengt. Maar om een langdurige en optimale werking van het airco systeem te garanderen adviseren wij u om deze werkzaamheden wel uit te laten voeren of anders het risico op problemen zelf te dragen.

Vacuümmeren en vullen van de airco

Nadat alle benodigde onderdelen zijn vervangen, aangepast en gereinigd moet het aircosysteem grondig worden gevacumeerd om vocht te verwijderen. Bijkomstig voordeel is dat het systeem onder vacuüm makkelijker te vullen is met het nieuwe koelmiddel.

Periodiek onderhoud airco Mercedes-Benz klassieker

Ook na het retrofitten van de airco in uw oldtimer blijft periodiek onderhoud gewoon nodig. Elk koelmiddel in het aircosysteem kan namelijk na verloop van tijd verdampen of lekken. Een vuistregel is dat er bij een mobiel aircosysteem elk jaar gemiddeld 10 % verlies van koelmiddel is. Een te lage hoeveelheid koudemiddel kan veroorzaken dat de pomp door oververhittint kapot loopt. Het koudemiddel werkt namelijk ook als transportmiddel voor de olie die in het airco systeem zit, te weinig koudemiddel betekent dan dus ook te weinig smering. Hierdoor komt er interne vervuiling in het airco systeem. Dit breng hoge kosten met zich mee, immers uw hele aircosysteem moet dan weer gespoeld worden en zoals u inmiddels weet is dit arbeidsintensief. Tevens moeten blokventiel expansieklep aircopomp en droger altijd vervangen worden bij pompschade of extreme vervuiling. Daarom is tijdig onderhoud verstandig en goedkoper als u in de toekomst van de airco gebruik wil blijven maken.

Elke 2  jaar controle hoeveelheid koelmiddel

Het wordt aanbevolen om het koelmiddel elke 2 tot maximaal 3 jaar te controleren. Het airco systeem wordt dan leeg getrokken, langdurig gevacumeerd en opnieuw afgevuld met de juiste hoeveelheid koudemiddel. Dit kan helpen om de koelcapaciteit en efficiëntie van het systeem op peil te houden. Wij plakken altijd een sticker onder de motorkap,  met vermelding van de laatste servicedatum.

Zelf tussentijds airco  bijvullen is niet verstandig

Gebruik geen kleine flesjes aircogas om snel een airco bij te vullen. Dit kan leiden tot de invoer van “vreemde gassen” in uw systeem, wat uiteindelijk problemen zal veroorzaken. Bovendien raden wij af om  lek-detectie of lek stop producten te gebruiken. Deze vervuilen niet alleen uw airco systeem, ze leiden meestal ook tot hogere reparatiekosten wanneer u het systeem alsnog professioneel laat repareren. Sommige busjes gas die u op internet kunt kopen bevatten brandbaar gas, dit geeft natuurlijk onnodig veel risico. Laat het werken met gassen aan een specialist over.

Filter-droger airco elke 10 jaar vervangen

De filter-droger is een slijtage onderdeel. Zoals de naam al aangeeft zit hierin een filter gemonteerd die vuildeeltjes uit het systeem filtert. Maar hij zorgt er ook voor dat vocht uit het systeem opgenomen wordt. Vocht intern in het aircosysteem kan voor veel problemen zorgen. Van bevriezen van onderdelen tot het beschadigen van  onderdelen. Vocht in het koudemiddel kan namelijk een chemische reactie veroorzaken, hierdoor kunnen agressieve zuren ontstaan die interne onderdelen  beschadigen. Het advies is dan ook om een filterdroger elke 10 jaar te vervangen.

Passend advies

Tijdens dit periodiek onderhoud controleren we het aircosysteem met een kijkglas. Op die manier kunnen we tijdens de werking van het airco systeem de staat van de olie en het koudemiddel bekijken. Zo kunnen we u een passend advies geven over de interne conditie van het airco systeem in uw oldtimer.

Nare geurtjes vanuit de airco

Het airco systeem kan ook nare geurtjes gaan geven, De oorzaak is vaak schimmel of bacterie groei in het airco systeem. Het is  belangrijk om als eerste te controleren of  de afwatering van de verdamper schoon is. Vervolgens moet  het interieur van de auto goed schoongemaakt worden. Hierna kunnen we nare geurtjes effectief aanpakken met een ozon apparaat, ultrasoon verdamper of prebiotische bacteriën.

Storingen en lekkages

Uw airco systeem kan ook storingen gaan vertonen, denk aan bijvoorbeeld elektronische storingen. Maar ook een verminderde capaciteit door interne storingen. Wij kunnen door middel van speciaal voor Mercedes-Benz kassiekers test en diagnose apparatuur storingen opsporen en vervolgens repareren. Veel elektronische onderdelen hebben wij voor eigen gebruik in onze klassieker garage op voorraad in ons eigen magazijn. Helaas hebben wij geen webshop voor het verkopen van losse onderdelen.

Airco slangen maken wij zelf

Mercedes klassieker airco service

Veel verschillende airco slangen zijn niet meer nieuw leverbaar voor de Mercedes-Benz klassieker of oldtimer. Als Mercedes Klassieker Specialist is het dan ook noodzakelijk om zelf airco slangen te kunnen maken. Voor het “custom made” persen van aircoslangen  hebben wij veel verschillend slang materiaal en koppelingen op voorraad, zodat wijzelf slangen kunnen maken mocht dit nodig zijn.

Is uw Mercedes klassieker of oldtimer in onze garage voor onderhoudswerkzaamheden, vergeet dan niet om op tijd ook de airco te laten onderhouden.